18 marca 2018

STRATY WOJENNE POLSKI W CZASACH 1939 - 1945

 
stratywojenne.pl to strona która ma pomóc w oszacowaniu i dokumentowaniu strat i szkód poniesionych przez Polskę ze strony Niemiec w czasach II wojny światowej

Naszą intencją jest stworzenie ogólnopolskiej bazy zniszczeń oraz pomoc w ich prawidłowej wycenie. Chcemy uaktualnić sprawozdanie dotyczące strat i szkód wojennych a także uzmysłowić stronie niemieckiej jak dużą ofiarę poniósł nasz kraj. Dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do przesyłania świadectw dokumentujących zniszczenia wojenne czy straty osobowe.

Dowiedz się więcej

REPARACJE WOJENNE


Czy Polska zrzekła się reparacji wojennych?
Wiele przesłanek wskazuje na to, iż uchwała rządu PRL z 1953 roku nie została podjęta w dniu 23 sierpnia 1953 roku. Dzień 23 sierpnia 1953 roku przypadał w niedzielę. Tom II białej księgi dotyczącej „Problemu reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko – niemieckich 1944 – 2004” opracowany przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, zawiera pod nr 64 (s. 269 i n.) protokół z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1953 roku wraz z listą obecności i oświadczeniem rządu PRL. W samym protokole jest zapis o tym, że posiedzenie otworzył Bolesław Bierut o godzinie 19.00 a zamknął już o godzinie 19.30. Lista obecności zawiera 35 nazwisk, od Prezesa Rady Ministrów poprzez Ministrów, Podsekretarzy Stanów aż do Dyrektora Biura Prezydialnego URM. Wydaje się być wątpliwe, aby 35 osób przyszło w niedzielę wieczorem na półgodzinne posiedzenie Rady Ministrów.
Czy Niemcy posiadają oryginalny dokument poświadczający zrzeczenie się przez Polskę reparacji wojennych ?
Druk Bundestagu nr 11/6579 dotyczący projektu uchwały frakcji CDU/CSU i FDP odnośnie Niemiec i Polski z dnia 6 marca 1990 roku (załącznik nr 20) oddaje treść uchwały Bundestagu, która została przyjęta większością głosów CDU/CSU i FDP i w której zostało podkreślone zrzeczenie się Polski wobec Niemiec z dnia 23 sierpnia 1953 roku i która jest ważna również dla zjednoczonych Niemiec. Gdyby rząd RFN (rząd stanowiły wtedy CDU/CSU i FDP) był pewien, iż zrzeczenie się Polski w 1953 roku było skuteczne wobec całych Niemiec, nie proponowałby tego zapisu w powyższej uchwale.
Gdzie jest dokument poświadczający zrzeczenia się przez Polskę reparacji Wojennych z 23 sierpnia 1953 roku ?
Druk Bundestagu nr 11/6591 dotyczący projektu uchwały frakcji Zielonych odnośnie uznania granicy na Odrze i Nysie z dnia 6 marca 1990 roku (załącznik nr 21) nie odnosi się do kwestii reparacji wojennych. Wniosek : Gdyby strona niemiecka nie miała wątpliwości co do ważności i skuteczności Oświadczenia rządu PRL z 1953 r., nie podjęłaby uchwały, w której zapisała jego ważność. Ten jednostronny akt nie obowiązuje jednak RP

AKTUALNOŚCI

WSPIERAJĄ NAS

Tutaj niebawem znajdą się loga firm, które wsparły projekt. Dołącz do nich!

Kontakt