24 lutego 2018

Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939 -1945

Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939 -1945.  Zostało opracowane przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów w styczniu 1947 roku. Straty szacowano m.in opierając się na ankietach wypełnianych przez rodziny wykazujące straty osobowe i materialne. Dzięki temu w każdej polskiej gminie oraz wsi można było oszacować ilość osób zabitych, rozstrzelanych, represjonowanych w obozach czy skierowanych do pracy przymusowej. W sprawozdaniu ujęto zniszczone zagrody, zarekwirowane konie a także straty w kolejnictwie, energetyce czy innych gałęziach przemysłu. Dokument należy jednak zaktualizować, bo nie uwzględnia całościowej skali zniszczeń oraz grabieży.

Zdigitalizowana wersja dokumentu dostępna jest na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=68987

Sprawozdanie można również zakupić w wydawnictwie Art Studio Anabaza:

https://anabaza.pl